Καλώς Ορίσατε στο KGL Contest!
EN | GR

Προυποθέσεις συμμετοχής.

  • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στο τρέχον επίπεδο τους. Το τρέχον επίπεδο προσδιορίζεται ως το επίπεδο που κατείχε ο διαγωνιζόμενος στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.. (Για παράδειγμα ένας μαθητής ο οποίος ήταν στο επίπεδο Α2 στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019 μπορεί να συμμετάσχει στο επίπεδο Α2 στον διαγωνισμό KGL 2020)
  • Ο διαγωνιζόμενος που συμμετείχε στο 1ο στάδιο   σε προηγούμενο διαγωνισμό αλλά ΔΕΝ προχώρησε στο 2ο στάδιο μπορεί να συμμετάσχει ξανά στο ίδιο επίπεδο. Αντίθεα ο διαγωνιζόμενος ο οποίος προχώρησε στο 2ο στάδιο δεν μπορεί να λάβει μέρος στο ίδιο επίπεδο.
  • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό KGL η ηληκία των διαγονιζόμενων ανά επίπεδο καθορίζεται από τον παρακάτο πίνακα 

*APPLICABLE ONLY IN COUNTRIES WHERE C1 IS OFFERED

*Proof of age will be required before prizes are awarded.