Καλώς Ορίσατε στο KGL Contest!
EN | GR

Δήλωση Συμμετοχής

KGL Contest Portal Access Form

Οι εγγραφές στον διαγωνισμό KGL υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του KGLContestPortal

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Portal συμπληρώστε την «KGL Contest Portal Access Form» την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ

Αποστείλετε την φόρμα στο entries@kglcontest.gr και θα λάβετε τον κωδικό πρόσβασης μέσα σε 48 ώρες

Οι εγγραφές λήγουν στις 14/01/2020

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό KGL για το 2020 είναι 17€

Πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής της συμμετοχής θα σας αποσταλούν με την δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης στο Portal

Αιτήσεις με λιγότερες από 10 εγγραφές καταχωρούνται ως μεμονωμένοι υποψήφιοι