Καλώς Ορίσατε στο KGL Contest!
EN | GR

Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής

 • Προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι όλοι οι συμμετέχοντες να συμφωνήσουν στους παρακάτω όρους. Με την συμμετοχή οι γονείς και κηδεμόνες συμφωνούν με τους παρακάτω όρους συμμετοχής.
 • Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές έως 17 ετών που μαθαίνουν αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με μητρική γλώσσα τα αγγλικά. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στο τρέχον επίπεδο και να πληρούν τις ηλικιακές απαιτήσεις για αυτό το επίπεδο. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε επίπεδο για το οποίο έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Οι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος σε προηγούμενο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο ίδιο επίπεδο σε επόμενους διαγωνισμούς. Για να μπορέσει ένα σχολείο με finalist να συμμετάσχει στο Global Event σαν σχολείο θα πρέπει να έχει δηλώσει τουλάχιστον 10 συμμετοχές στο 1ο στάδιο.
 • Βραβεία θα απονεμηθούν στους νικητές και επιλαχόντες σε κάθε κατηγορία
 • Οι φιναλίστ του επιπέδου Pre-A1 δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν στο Global Winner Event. Στους φιναλίστ του Pre-A1 θα απονεμηθούν βραβεία στην χώρα τους.
 • Όλοι οι φιναλίστ που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για τον Global Winner θα πρέπει να συνοδεύονται μόνο από τον καθηγητή τους ή εκπρόσωπο του σχολείου τους. Σε περίπτωση που ένα σχολείο έχει περισσότερους από έναν φιναλίστ, μόνο ένας εκπρόσωπος ανά σχολείο μπορεί να συνοδεύει τους φιναλίστ στο Global Event. Tα καταλύματα για to Global Event θα είναι σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό και δείπνο.
 • Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν μέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.KGLcontest.gr
 • Οι αποφάσεις της KGL για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό είναι οριστικές. Δεν μπορούν να γίνουν ενστάσεις σχετικά με την επιλογή των νικητών, την διεξαγωγή και την οργάνωση του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης καταλληλότητας των συμμετεχόντων.
 • Όλοι οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο 1ο στάδιο του διαγωνισμού KGL λαμβάνουν συνολική βαθμολογία με βάση τις απαντήσεις που δίνονται στο απαντητικό φυλλάδιο. Όλα τα απαντητικά φυλλάδια των διαγωνιζόμενων στο 1ο στάδιο βαθμολογούνται ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την βαθμολογία.
 • Στο 2ο στάδιο τα απαντητικά φυλλάδια βαθμολογούνται ηλεκτρονικά. Το γραπτό μέρος του 2ου σταδίου (Writing)- για διαγωνιζόμενους που ισοβαθμούν και διαγωνιζόμενους με υψηλές επιδόσεις– βαθμολογούνται από εκπαιδευμένους βαθμολογητές. Η επιλογή των νικητών στο 2 στάδιο βασίζεται στον συνδυασμό των απαντήσεων που παρέχονται στο φύλλο απαντήσεων και στο γραπτό τμήμα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η θέση απονέμεται στον νεότερο υποψήφιο
 • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στο σημερινό τους επίπεδο και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε επίπεδο για το οποίο κατέχουν ήδη πιστοποιητικό, από οποιοδήποτε φορέα, στο αντίστοιχο ή ανώτερο επίπεδο. Οι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος σε προηγούμενο διαγωνισμό KGL αλλά δεν προχώρησαν στο 2ο στάδιο, μπορούν να συμμετέχουν ξανά στο ίδιο επίπεδο. Οι διαγωνιζόμενοι οι οποίο πέρασαν στο δεύτερο στάδιο, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο ίδιο επίπεδο.
 • Προϋπόθεση για την είσοδο στο διαγωνισμό είναι ότι οι συμμετέχοντες (ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες των συμμετεχόντων) αμετάκλητα επιτρέπουν τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών και οποιεσδήποτε φωτογραφίες των τελετών απονομής.
 • Η προθεσμία για τις συμμετοχές στο διαγωνισμό θα ανακοινώνεται στο www.kglcontest.gr
 • Η KGL δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια αιτήσεων συμμετοχής, καθυστερημένες κατεστραμμένες,ημιτελείς, δυσανάγνωστες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του διαγωνισμού. Τα σχολεία και οι συμμετέχοντες πρέπει να επικοινωνήσουν με την KGL εφόσον δεν έχουν λάβει απόδειξη παραλαβής των εγγραφών μέσα σε 48 ώρες.
 • Τα βραβεία δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με μετρητά. Η KGL διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα βραβεία (ή οποιοδήποτε μέρος τους) με βραβεία ίσης ή μεγαλύτερης χρηματικής αξίας, εάν αυτό είναι αναγκαίο για λόγους πέρα από τον έλεγχο της KGL.
 • Η KGL διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το διαγωνισμό, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση ακύρωσης τυχόν τέλη συμμετοχής που έχουν καταβληθεί θα επιστρέφονται.