Καλώς Ορίσατε στο KGL Contest!
EN | GR

Registration Information

Registration Information

Registrations open on 01 October 2022.

..

* If you already have access to the portal click here 

* School can request access to the portal. Registration Portal Request    click here (Schools only)

 

* Σχολεία με λιγότερες από 10 εγγραφές συνολικά δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο Global Event.