Καλώς Ορίσατε στο KGL Contest!
EN | GR

Προυποθέσεις συμμετοχής.

  • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στο τρέχον επίπεδο τους. Το τρέχον επίπεδο προσδιορίζεται ως το επίπεδο που κατείχε ο διαγωνιζόμενος στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.. (Για παράδειγμα ένας μαθητής ο οποίος ήταν στο επίπεδο Α2 στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2021 μπορεί να συμμετάσχει στο επίπεδο Α2 στον διαγωνισμό KGL 2022)
  • Ο διαγωνιζόμενος που συμμετείχε στο 1ο στάδιο   σε προηγούμενο διαγωνισμό αλλά ΔΕΝ προχώρησε στο 2ο στάδιο μπορεί να συμμετάσχει ξανά στο ίδιο επίπεδο. Αντίθεα ο διαγωνιζόμενος ο οποίος προχώρησε στο 2ο στάδιο δεν μπορεί να λάβει μέρος στο ίδιο επίπεδο.
  • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό KGL η ηληκία*  των διαγονιζόμενων ανά επίπεδο καθορίζεται από τον πίνακα τον οποίο μπορείτε να κατεβάζετε εδώ

 

  • Για να μπορέσει ένα σχολείο με finalist να συμμετάσχει στο Global Event  σαν σχολείο θα πρέπει να έχει δηλώσει τουλάχιστον 10 συμμετοχές στο 1ο στάδιο

*Proof of age will be required before prizes are awarded.